Mari bergabung menjadi Partner Kemitraan Agrinis.

Bila perusahaan kemitraan Anda membuka peluang untuk peternak baru bergabung menjadi plasma, Anda dapat menjadi partner kemitraan kami.

Manfaat Menjadi Partner Kemitraan Agrinis

Mendapatkan kandidat peternak baru yang sudah terverifikasi oleh Agrinis.
Membantu meningkatkan keuntungan perusahaan dari penjualan ayam peternak yang bergabung menjadi plasma.
Membantu memperluas kinerja dan skala usaha untuk membuka lapangan kerja baru.

Tanggung Jawab

1

Wajib memberikan bimbingan teknis pemeliharaan budidaya ayam, bimbingan manajemen, administrasi usaha, bantuan pemasaran, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas Technical Service (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing peternak.

2

Menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan yang meliputi Pakan, DOC, dan OVK.

3

Membantu plasma dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang.

4

Membeli ayam hasil budidaya peternak.

5

Membantu mengelola penggunaan sapronak, termasuk memediasi pengalihan sapronak yang tidak digunakan kepada pihak lain melalui mekanisme jual beli, tukar menukar, dan lain-lain.

Syarat dan Ketentuan

1

Mengajukan permohonan menjadi Partner Kemitraan Agrinis dengan mengisi Form Partner Kemitraan yang telah kami sediakan di bawah Syarat dan Ketentuan ini.

2

Menyediakan tenaga kerja.

3

Bersedia menyetujui perjanjian kerjasama dengan Agrinis.

Layanan ini gratis untuk semua pihak.